•  
    جستجوی پیشرفته
    کد عضویت :
    عنوان :
      نوع جستجو: 
    نام کامل    نام شرکت    شناسه ملی فروشگاه    مدیر    شناسه ملی شرکت    کد عضویت    
    نوع عضویت :
     
   •  
    نتایج جستجو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    0 86020025 Saeb Ebrahimi Ahoei Saeb Ebrahimi Ahoei اراک 1394/10/03 منقضی شده
    1 86010195 مبتکر بازار سدید محمود ویسمه اراک 1398/10/20 منقضی شده
    2 86020018 برقکاران مرتضی بدیعی اراک 1396/09/19 منقضی شده
    3 86010013 برنامه کاوان سبز بیژن فرجی اراک 1398/05/23 منقضی شده
    4 86010006 بهبود سامانه های دانش افزار مجید آواژ اراک 1397/11/01 منقضی شده
    5 86010030 بهین طراحان کاوه - ساوه بهنام رشیدیان دزفولی ساوه 1397/09/25 منقضی شده
    6 86010041 بهینه پردازش سپهر پارس - محلات رضا مهدیان محلات 1396/10/13 منقضی شده
    7 86020029 پارس نت ساناز براتی اراک 1397/08/04 منقضی شده
    8 86020016 پارسه اعظم بهرامی انجدانی اراک 1397/09/05 منقضی شده
    9 86020030 فروشگاه پایتخت عباس سعیدی اراک 1397/07/11 منقضی شده
    10 86020019 پرشین نت عباس هادی پور اراک 1397/09/15 منقضی شده
    11 86010070 پیام پژواک ماندگار معصومه نوروزی اراک 1397/06/31 منقضی شده
    12 86010088 تارنما پیشرو اوستا مهرداد کیشانی اراک 1398/02/10 منقضی شده
    13 86020028 تازه رایانه حامد دالوند ساوه 1395/04/03 منقضی شده
    14 86010086 تدبیر صنعت رایمند امیر نشگلیان اراک 1397/11/03 منقضی شده
    15 86010078 تعاونی چند منظوره توانخواهان اراک عباسعل شاملو اراک 1397/03/20 منقضی شده
    16 86010008 تعاونی رایانه ای پیام پارسیان مرکزی محمد شاه کرمی اراک 1399/02/02
    17 86010032 تعاونی یاقوت رایانه ساوه محمد محسن داوری ساوه 1399/09/25
    18 86020014 تکنو شارپ غلامرضا سرلک اراک 1398/02/12 منقضی شده
    19 86010077 توانیابان پرتلاش خوش نگر اراک ناصر حاتم خانی اراک 1397/02/26 منقضی شده
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی می باشد.
مجری: پورتال سامان