•  
    جستجوی پیشرفته
    کد عضویت :
    عنوان :
      نوع جستجو: 
    نام کامل    نام شرکت    شناسه ملی فروشگاه    مدیر    شناسه ملی شرکت    کد عضویت    
    نوع عضویت :
     
   •  
    نتایج جستجو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    0 86010073 شرکت شبکه سازان تارا هانی فیجی وری اراک 1399/03/15
    1 86010200 شرکت ارس رایانه مرکزی حسین رضایی اراک 1399/02/29
    2 86010052 شرکت ایمن چشم ناظر اشکان لک اراک 1393/10/03 منقضی شده
    3 86010067 شرکت پارسیان ایده پرداز اراک شهرام هاشمیون اراک 1399/02/07
    4 86010079 شرکت پرشین کیاست کیمیا مهدی بابایی اراک 1399/04/26
    5 86010053 شرکت پیشگامان وب نگار مهدی طاهری مطلق اراک 1393/02/19 منقضی شده
    6 86010199 تخشا پایانه فرازمان سمیه نظری انجدانی اراک 1399/03/04
    7 86010064 شرکت تعاونی تراز رایانه علی رئیس علی محمدی محلات 1394/06/24 منقضی شده
    8 86010190 شرکت تعاونی هنر توسعه و ارتباطات شایگان طه محب علی تفرش 1399/06/25
    9 86010065 شرکت داده پژوهان محلات وحید خدایی محلات 1395/07/08 منقضی شده
    10 86010060 شرکت مبتکران توسعه فناوری خمین میلاد محمدی خمین 1393/11/02 منقضی شده
    11 86010011 شیوا پردازه مرکزی عباس صالحی مرزیجرانی اراک 1399/02/27
    12 86020024 شیوا پردازه عباس صالحی مرزیجرانی اراک 1397/09/20 منقضی شده
    13 86010074 عصر ارتباط تایش معصومه کاظمی کرهرودی 1396/04/25 منقضی شده
    14 86010046 فراداده دلیجان سید رسول یوسفی دلیجان 1398/07/28 منقضی شده
    15 86010023 فراز فنون مرکزی مهندس م.ه.شاه ابراهیمی اراک 1397/09/21 منقضی شده
    16 86020010 ماشینهای اداری و کامپیوتر فرایند حمید رضا نفری زاویه اراک 1394/10/27 منقضی شده
    17 86010058 شرکت فرایند نگار اراک حمیدرضا نفری زاویه اراک 1396/06/23 منقضی شده
    18 86010084 فرهیخته رایان صبا وحید یحیائی اراک 1397/11/02 منقضی شده
    19 86020006 کامپیوتر ترنج علی هادی اراک 1397/08/20 منقضی شده
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی می باشد.
مجری: پورتال سامان