• فرم ثبت عضویت اشخاص حقیقی

        عضویت اشخاص حقیقی
        دریافت دستورالعمل عضویت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی می باشد.
مجری: پورتال سامان