• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون فروشگاهی

     کمیسیون فروشگاهی

     

    کمیسیون فروشگاهی استان مرکزی از فعالین دارای مجوز فعالیت از سازمان نصر استان مرکزی عضو فعال می پذیرد
    تلفن تماس : 34064503

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی می باشد.
مجری: پورتال سامان