•  
    ثبت شکایت تجدید نظر

    شورای انتظامی تجدید نظر
    فرم تجدید نظر
    با توجه به تبعات حقوقی ثبت تجدید نظر از طریق این پورتال لطفا اطلاعات را صحیح و به درستی وارد نمایید .
    توجه نمایید، علاوه بر امکان پیگیری بعدی، کلیه اقدامات مرتبط با پرونده، از طریق ارسال ایمیل نیز به شما اطلاع داده خواهد شد.
    مشخصات تجدیدنظر خواه
    شماره پرونده شکایت بدوی :
    نوع شخصیت :
    نام :
    نام خانوادگی :
    کد ملی :
    شماره همراه :
    نام سازمان/شرکت :
    شماره ثبت :
    محل ثبت :
    شماره تلفن :  
    استان :
    شهر :
    آدرس :
    پست الکترونیکی :

    مشخصات نماینده قانونی تجدید نظر خواه
    با توجه به شخصیت حقوقی شاکی؛ درج صحیح و کامل اطلاعات نماینده قانونی وی الزامیست.
    نام :
    نام خانوادگی :
    سمت نماینده :
    شماره تلفن :
    شماره همراه :
    پست الکترونیکی :

    مشخصات تجدید نظر خوانده یا نماینده قانونی
    نوع طرف شکایت :
    نام :
    نام خانوادگی :
    کد ملی :
    شماره همراه :
    شماره تلفن :  
    پست الکترونیکی :  
    آدرس :  

    شرح درخواست تجدید نظر
    موضوع شکایت :
    تاریخ وقوع :
    شرح :
    ضمائم :

    توافق نامه ثبت تجدید نظر
    موافقت با به اشتراک گذاشتن اطلاعات ثبت شده، طی مراحل پی گیری پرونده با واحدهای مختلف شورای انتظامی، الزام به پذیرفتن مسئولیت قانونی عدم ارائه اطلاعات صریح و صحیح به شورای انتظامی و یا ارائه اطلاعات غلط یا شکایت به منظور رساندن ضرر به غیر می باشد.
    موافقم   *
    کد امنیتی
    کد امنیتی : *

    لطفا کد امنیتی مشاهده شده در تصویر را در کادر بالا وارد کنید . توجه داشته باشید در صورت عدم ورود کد و یا اشتباه بودن ان اطلاعات شما ثبت نخواهد شد .
    لطفا بعد از ثبت پیش نویس ؛ اطلاعات وارده را تایید نمایید. در غیر این صورت درخواست شما ترتیب اثر داده نخواهد شد .

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی می باشد.
مجری: پورتال سامان