• کمیسیون های تخصصی
   • کمیسیون های تخصصی

    معرفی کمیسیون آموزش و توسعه ی فرهنگ IT و مشاوران

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی می باشد.
مجری: پورتال سامان