•  
    تصویب میزان حق عضویت و ورودیه شاخه های مختلف

    قابل توجه اعضای محترم سازمان؛
    بدینوسیله باطلاع می رساند با توجه به نامه شماره 238/ص ک/96 مورخ 96/6/28 سازمان نصر کشور و طرح و تصویب موضوع در مجمع عمومی سازمان نصر مرکزی، میزان حق عضویت و ورودیه شاخه های مختلف بشرح زیر می باشد.

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی می باشد.
مجری: پورتال سامان