• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    اعضای هیئت مدیره

    اعضای هیئت مدیره دور چهارم نصر استان مرکزی

    شاخه شرکت ها

     

    سمت

    نام و نام خانوادگی

    ردیف

    عضو اصلی  -  رئیس هیأت مدیره

    جناب آقای عباس هادی پور

    1

    عضو اصلی

    جناب آقای علیرضا غفاری

    2

    عضو اصلی

    جناب آقای محسن محمدی

    3

     

    شاخه فروشگاه ها

    سمت

    نام و نام خانوادگی

    ردیف

    عضو اصلی

    سرکار خانم مریم فراهانی

    1

    عضو اصلی - خزانه دار

    جناب آقای امین عسگری

    2

    عضو علی البدل

    جناب آقای حامد مخملباف

    3

     

    شاخه مشاورن

    سمت

    نام و نام خانوادگی

    ردیف

    عضو اصلی - نایب رییس اول 

    جناب آقای محمد شاه کرمی

    1

    عضو علی البدل

    جناب آقای ابوالفضل بنی جمالی

    2

     

    بازرسین سازمان

    سمت

    نام و نام خانوادگی

    ردیف

    بازرس اصلی

    سرکار خانم گلسا بهاروندی

    1

    بازرس علی البدل

    جناب آقای جمال بادکوبه ای

    2

     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی می باشد.
مجری: پورتال سامان