•  
    تماس با ما

    *** نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی ***


    آدرس دفتر دبیرخانه سازمان :

    اراک ،میدان امام خمینی،قطب صنعتی شماره1،برج فناوری و کسب و کار،طبقه4، واحد 403 سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی 

    کدپستی3819954541
     

    ساعات مراجعه:
      شنبه، دوشنبه،چهارشنبه از ساعت 8 الی13 

    تلفکس :
    34135784 - 086 

    ایمیل : nsr.markazi1385@gmail.com , info@markazi.irannsr.org


     

    سمت

    ایمیل

    ریاست سازمان

    Manage@NSRmarkazi.org

    نایب رئیس سازمان

    Vicar@NSRmarkazi.org

      دبیرخانه

    nsr.markazi1385@gmail.com 

    مدیر سایت

    Info@NSRmarkazi.org 

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی می باشد.
مجری: پورتال سامان