• الزام بنگاه های اقتصادی به ارایه صورت مالی همراه اظهارنامه

    کد: 22503
    تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
    منبع خبر: روابط عمومی
    تعداد بازدید: 260
    سازمان امور مالیاتی کشور واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی واجد شرایط ملزم به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را همراه با اظهارنامه مالیاتی اعلام کرد.

     

     
     
     سازمان امور مالیاتی کشور در این رابطه اعلام کرد: در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مجلس شورای اسلامی، کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی ذیل ملزم به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه هستند و در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات متعلق خواهند بود.
     
     
    الف ـ شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی
    ۱ـ شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
    ۲ـ شرکت ها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی
    الف-انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاههائی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است از قبیل بانکها و مؤسسات و شرکتهای بیمه و همچنین شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانهای انتقاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهای تحت پوشش آنها و شرکتها و کارخانجات و مؤسساتی که صرف نظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آنها بموجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش دستگاههای اجرائی اداره می‌شوند و سایر دستگاههای عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی هستند.
    ب- انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی شرکتها، مؤسسات و دستگاههائیکه در مجموع بیش از 50% سرمایه آنها بطور مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به دستگاههای موضوع بند الف فوق  است.
    با توجه به تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم درباره مشمولان این بند که شروع سال مالی آنها از تاریخ 1394/1/1است، لازم الاجراست.
    ب ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس نوع فعالیت
    ۱ـ شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۳۷۶ در ایران ثبت شده اند.
    ۲ـ شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.
    ۳ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.
    ج ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس حجم فعالیت
    سایر اشـخاص حقـوقی و حقیـقی (شامل شرکـت های سهـامی خـاص و سایـر شرکت ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش یا خدمات ـ اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال (درباره شـرکت های پیمانکاری، دریافتـی آنها بابت پیمان های منعقدشده بیش از ۵۰ میلیارد ریال) یا جمع دارایی های آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۸۰ میلیارد  ریال باشد.
    مفاد این اطلاعیه درخصوص اشخاص موضوع بندهای (ب) و (ج) که شروع سال مالی آنها از تاریخ 1396/1/1 و به بعد  است، لازم الرعایه است.
    مراتب فوق در راستای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/431 اعلام می شود و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
     
     
    ماده 272 (اصلاحی 1394) قانون مالیات های مستقیم به پیوست این خبر آمده است.

     

     فایل پیوست
     
    Ettelaeie272_2.pdf 64.64  کیلوبایت
    272.docx 26.64  کیلوبایت
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی می باشد.
مجری: پورتال سامان